Designed by Vidyadhan Educational Development Limited | Copyright © Mahatma Education Society | PHCP | Sitemap     Follow us on :
Home > Students > Toppers 2015-16


Toppers 2015-16Civil Engineering (CE)
First Year   Second Year   Third Year
Student Name Percentage Student Name Percentage Student Name Percentage
Thakur Mohnish Shashikant 83.07% Khan Iftikhar Khalilullah 70.53% Shet Deepen Sandip 85.94%
Mhatre Shraddha Narayan 81.43% Bhide Santosh Madhu 69.07% Prathamesh Balkrishna Mhatre 84.00%


Computer Engineering (CO)
First Year   Second Year   Third Year
Student Name Percentage Student Name Percentage Student Name Percentage
Shama Nandita Narendra 84.89% Dhas Neha Rajesh 84.74% Nikita Sunil Chavan 84.44%
Patil Janhavi Jayprakash 74.34% Mate Mayuri Maruti 79.71% Karjavkar Rahul Santosh 84.25%


Electronics Engineering (EX)
First Year   Second Year   Third Year
Student Name Percentage Student Name Percentage Student Name Percentage
NA   Panwal Sahil 75.50% Patil Pritesh Keshav 78.41%
NA   Kathra Dhiraj 60.00% Patil Aniket Vithoba 72.47%


Electronics and Telecommunication Engineering (EJ)
First Year   Second Year   Third Year
Student Name Percentage Student Name Percentage Student Name Percentage
Kanawade Vishakha 75.18% Nande Sanika 70.75% Patil Ruchita 84.47%
Mahamunkar Raj 74.07% Singh Uttamkumar 66.93% Baykar Priyanka 78.64%


Information Technology Engineering (IF)
First Year   Second Year   Third Year
Student Name Percentage Student Name Percentage Student Name Percentage
Bhandarkar Ruckika Shashikant 85.72% Oswal Khushboo Lalit 67.65 Thakur Dipali Hareshwar 73.25%
Oswal Rohan Kamlesh 72.27% Kamble Shraddha Vilas 65.20% Shahasane Namrata Hemant 71.65%


Mechanical Engineering (ME)
First Year   Second Year   Third Year
Student Name Percentage Student Name Percentage Student Name Percentage
Palkar Rohit Suresh 91.07% Patil Shreetej Vinayak 85.89% Aphale Piyush Atul 85.41%
Hrishikesh Mohanrao Pawar 85.08% Pimpre Somesh Satish 81.44% Pawar Yuvraj Deepak 83.06%


2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10

   Student Events
   Other Activities
   Projects
   Toppers
   STTP
   Seminars and Workshops
   Industrial Visits
   Sports
   Library
   Alumni