Designed by Vidyadhan Educational Development Limited | Copyright © Mahatma Education Society | PHCP | Sitemap     Follow us on :
Home > Students > Toppers 2016-17


Toppers 2016-17Civil Engineering (CE)
First Year   Second Year   Third Year
Student Name Percentage Student Name Percentage Student Name Percentage
Pawar Prasad Rajendra 77.14% Bodake Uttam Navalu 82.29% Dalvi Mitushi 82.18%
Ulvekar Ankit Arun 74.71% Shah Sagar Shailesh 80.23% Deshmukh Harshada Shriram 80.79%
Rushikesh Suhas Haladkar 74.14% Shreeyash Temghare 78.8% Jadhav Aditya Anil 80.55%


Computer Engineering (CO)
First Year   Second Year   Third Year
Student Name Percentage Student Name Percentage Student Name Percentage
Anushka Ganesh Lohar 83.31%  Patil Janhavi Jayprakash & Shama Nandita Narendra 74.74% Dhas Neha Rajesh 86%
Kadav Akshay Shashikant 79.93% Vrushalee Dipak Mundhe 68.17% Mate Mayuri Maruti 84.94%
Jadhav Aniket Manohar 79.45% Dabhane Rupali Shivaji 67.09% Dalvi Pooja Dattatray 83.69%


Electronics Engineering (EX)
First Year   Second Year   Third Year
Student Name Percentage Student Name Percentage Student Name Percentage
NA   NA   Panwal Saheel Sunil 83.71%
NA   NA   Mundhe Mayur Bhim 71.18%
NA   NA   Joshi Nimish Pravin 67.06%


Electronics and Telecommunication Engineering (EJ)
First Year   Second Year   Third Year
Student Name Percentage Student Name Percentage Student Name Percentage
Biradar Poonam Narsing 85.25% Kanawade Vishakha Vilas 72.25% Nande Sanika Sunil 79.71%
Salvi Juhili Suresh 71.85% Pallavi Uttam Dhulgande 66.75% Singh Uttamkumar Mahesh 77.35%
Kapse Janhvi Rajesh 69.4% Kumbhar Prachi Subhash 66.68% Baisane Tejas Bhimrao 74.06%


Information Technology Engineering (IF)
First Year   Second Year   Third Year
Student Name Percentage Student Name Percentage Student Name Percentage
Baviskar Samruddhi 71.52% Bhandarkar Ruchika Shashikant 82.29% Singh Laxmi Premchand 76.12%
Shital Priyanka Viresh 66.69% Karhadkar Vishwashree Vikram 79.41% Kamble Shraddha Vilas 74.47%
Dhamale Jaydeep Sitaram 62.28% Muhafiz Husain AB Aziz Karjikar 70.50% Patil Adarsh Anant 73.76%


Mechanical Engineering (ME)
First Year   Second Year   Third Year
Student Name Percentage Student Name Percentage Student Name Percentage
Joshi Omkar Arvind 84.44% Palkar Rohit Suresh 89.85% Patil Shreetej Vinayak 86.24%
Marathe Pratik Kisan 81.13% Mhatre Jatin Sandip 80.77% Pimpare Somesh Satish 86%
Naik Dipesh Dilan 80.08% Hrishikesh Mohanrao Pawar 79.59% Mashilkar Meera 85.47%


2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10

   Student Events
   Other Activities
   Projects
   Toppers
   STTP
   Seminars and Workshops
   Industrial Visits
   Sports
   Library
   Alumni